Producenci
RODO

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/Pana danych osobowych jest

Lucky Custom Łukasz Kula

ul.Tomasza Woodrowa Wilsona 30 lok B1d,

42-202 Częstochowa,

email: luckycustompl@gmial.com

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Pozyskane przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji procesu składania ofert i/lub sprzedaży oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest rozpoczęcie w/w procesu lub zgoda osoby, której dane dotyczą. Kategorie danych przetwarzane przez Administratora to: imię i nazwisko, nazwa i adres firmy, email, nr telefonu.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi gromadzenie, przechowywanie, przeglądanie, drukowanie. Skutkami czynności o których mowa w zdaniu poprzednim, jest tworzenie dokumentacji handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do w/w czynności, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych wskazane we wstępie

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl